Your logger does not contain yet any favourite. You can add favourites by clicking the Link "collect" on a product page. Your favourites are then permanently stored.

Links

bestanden

gemarkeerd: ---------- wissen downloaden

Statistieke evaluatie

Statistieke evaluatie


De Regiolux website maakt gebruik van de open-source software Piwik. Piwik is een webanalysedienst voor de statistieke evaluatie van het aantal bezoekers. De analyse-software is overeenkomstig de gegevensbescherming geconfigureerd. Piwik maakt gebruik van „cookies“. Dit zijn tekstbestanden die tijdelijk op de computer opgeslagen worden. De gebruikersinformatie in de cookie wordt geanonymisseerd naar ons doorgestuurd, teneinde onze website te kunnen verbeteren. Hierbij wordt Uw IP-adres ingekort. De gewonnen gebruikersinformatie wordt op onze eigen server overgebracht en wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het gebruik van cookies in de browserinstellingen deactiveren. Maar het zou kunnen gebeuren dat U in dit geval niet alle functies van de website voluit kunt gebruiken.

Door het gebruik van deze website gaat U akkoord met de verwerking van de over U gewonnen gegevens door Piwik, op de eerder beschreven manier en met het eerder genoemde doel. Alleen hiertoe bevoegde personen hebben toegang tot deze geanonymiseerde gegevens.

Wanneer U het niet eens bent met de gegevensvastlegging door Piwik, kunt U deze vervolgens onder „Statistieke evaluatie deactiveren" uitschakelen. Hierbij wordt op Uw computer een „opt-out cookie“ geplaatst, hetgeen Piwik instructies geeft om geen gebruikersinformatie te verzamelen.

Aanwijzing: Wanneer U in de browserinstellingen cookies wist, moet U mogelijkerwijs de deactivering opnieuw doorvoeren.

Statistieke evaluatie deactiveren

Privacybeschermingverklaring Regiolux GmbH

Privacybeschermingverklaring Regiolux GmbH

Regiolux GmbH verheugt zich over uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en onze producten. De bescherming van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk verzoek. De opgave van persoonlijke gegevens gebeurt vrijwillig. Regiolux GmbH verwerkt deze gegevens overeenkomstig de bepalingen van de Duitse privacybeschermingwet.

In wat volgt beschrijven wij, welke gegevens tijdens uw bezoek aan de Regiolux website worden opgenomen en verwerkt.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen informatie zoals bv. uw juiste naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Informatie, die niet onmiddellijk met uw werkelijke identiteit in verbinding worden gebracht- zoals bv. favoriete internetpagina's of aantal gebruikers van een pagina- zijn geen persoonlijke gegevens.

Overzicht en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u de YYY website bezoekt, slaan wij tijdelijk de verbindingsgegevens van de vragende computer op, de internetpagina's die u bij ons oproept alsook de datum en de duur van het bezoek. Bovendien sporen wij de herkenningsgegevens van de gebruikte internetbrowser en het type van het besturingssysteem op alsook de website van waaruit u ons bezoekt. Persoonlijke gegevens zoals uw naam, uw adres, telefoonnummer of e-mailadres worden enkel dan opgenomen, wanneer u deze gegevens vrijwillig bij een registratie, een enquête of een informatieaanvraag aangeven.

Doelgericht gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens gebruikt Regiolux GmbH voor doelen van de technische administratie van de website, voor de klantenbeheer, voor productgerelateerde enquêtes en voor de marketing enkel in de telkens daarvoor vereiste omvang. Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden gebeurt niet, tenzij dat dit ten einde de contractschikking is vereist of u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zo kan het bijvoorbeeld vereist zijn dat wij bij bestellingen van producten uw adres en bestelgegevens aan uw groothandelpartner doorgeven.

Gebruik van cookies

Op enkele van onze internetpagina's worden cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij onze website voor de gebruiker een individuelere vorm geven. De gegevens die een cookie gebruikt zoals bijvoorbeeld een toegangswachtwoord, worden op uw computer opgeslagen. Wanneer u het gebruik van cookies niet wenst, gelieve in uw internetbrowser de instellingen van het cookie-beheer te veranderen.

Sicherheit

Regiolux GmbH treft veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens tegen verlies, verandering, vernieling en tegen toegang van onbevoegde personen of het onrechtmatig doorgeven te beschermen.

Haftung

De verdere ontwikkeling en onderhoud van de Regiolux website gebeurt met grote zorgvuldigheid. Regiolux GmbH staat toch niet in voor de nauwkeurigheid en precisie van de ontvangen informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade dat direct of indirect uit het gebruik van de website ontstaan, wordt uitgesloten. De Regiolux website bevat links tot internetpagina's van andere providers. Regiolux GmbH is voor privacybeschermingverklaringen en inhouden van andere websites niet verantwoordelijk.

Regiolux GmbH zou graag ook uw gegevens daartoe gebruiken om u over producten te informeren en u eventueel hierover te bevragen. De deelname aan zo'n acties is natuurlijk vrijwillig. Mocht u daarmee niet akkoord zijn dan kunt u ons dit ten allen tijde meedelen zodat wij uw gegevens uit de mailinglist kunnen nemen. Verdere informatie vindt u op de desbetreffende internetsite.

Informatierecht

Op schriftelijke aanvraag wordt u door ons daarover op de hoogte gebracht, welke gegevens over uw persoon (bv. naam, adres) opgeslagen zijn.

Kontakt

Bij vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bij excitaties of klachten kunt u zich tot onze privacybeschermingvertegenwoordiger wenden.

Wij raden u aan om vertrouwelijke informatie uitsluitend via de post over te maken.

Privacybeschermingvertegenwoordiger Regiolux GmbH

Hans-Jürgen Ullrich
Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 459
F +49 9525 89 615
hans-juergen.ullrich@regiolux.de