Schlechter Wuppertal

Wuppertal
Maître d'ouvrage Schlechter & Co GmbH, Wuppertal
Conception Martin Rösgen Industrievertretungen, Leverkusen
Exécutant Com Technik Labenz GmbH & Co. KG, Wuppertal
Directeur commercial Industrievertretung Rösgen , VT, Leverkusen, DE

Produits utilisés

Regiolux News – always up-to-date