KOMPLET OPRAW PLUG AND PLAY

KOMPLETY OPRAW ALL INCLUSIVE

 

Komplet opraw stanowi idealną początkową instalację świetlną do biur z nowoczesnym zarządzaniem światłem. Poszczególne elementy są do siebie dopasowane. Są pomyślane jako kompletne rozwiązanie, które będzie poprawnie działało bez żadnego dodatkowego programowania. Komplety są projektowane w myśl zasady plug and play. Wyklucza to potencjalne niemiłe niespodzianki. Sterowniki direct:LC są fabrycznie zaprogramowane i przystosowane do wymagań dwuosobowego miejsca pracy pod względem techniki świetlnej. Wraz z czujnikami i konfekcjonowanymi przewodami są one przygotowane do podłączenia.  Ta koncepcja plug and play upraszcza realizację standardowych zastosowań i renowacji. Komplety opraw firmy Regiolux są uniwersalnym rozwiązaniem każdego problemu — natychmiast gotowe do pracy bez żadnych niedociągnięć.

Wideo Plug-and-Play Zestawy oświetleniowe


KOMPLET OPRAW PANELLA

Komplet opraw z regulacją uwarunkowaną ilością światła dziennego oraz obecnością

Oprawy i czujniki wyposażone są w gotowe do podłączenia, fabrycznie konfekcjonowane przewody połączeniowe o długości 3 m. Zasilanie podłącza się przez również konfekcjonowany przewód przyłączeniowy o długości 3 m z wtyczką typu schuko. Wszystkie prace elektroinstalacyjne można wykonać bez użycia narzędzi. Czujnik ruchu i światła umożliwia regulację uwarunkowaną obecnością i ilością światła dziennego. Oprawy sterowane są bezstopniowo za pośrednictwem wyjścia DALI. Wartość progową, wartość zadaną, czas wybiegu i światło orientacyjne można wygodnie ustawić z poziomu pilota. Podstawowe funkcje działają z ustawieniami fabrycznymi od razu po uruchomieniu po raz pierwszy. Opcjonalnie do czujnika można podłączyć przycisk, który umożliwia sterowanie półautomatyczne lub obsługę ręczną.

KOMPLET OPRAW TENO

Komplet opraw z regulacją uwarunkowaną ilością światła dziennego oraz obecnością

Wszystkie oprawy wyposażone są w gotowe do podłączenia, fabrycznie konfekcjonowane przewody połączeniowe o długości 3 m. Zasilanie podłącza się przez również konfekcjonowany przewód przyłączeniowy o długości 3 m z wtyczką typu schuko do oprawy nadrzędnej. Całą instalację elektryczną można podłączyć bez użycia narzędzi.

Za pośrednictwem czujnika i sterownika zamontowanego w oprawie nadrzędnej (teno LC01) możliwe jest sterowanie na podstawie obecności z regulacją uwarunkowaną ilością światła dziennego lub bez. Oprawy sterowane są bezstopniowo za pośrednictwem wyjścia DALI. Z poziomu bezpłatnej aplikacji można wygodnie ustawiać podstawowe funkcje, takie jak wartość zadana, czas wybiegu, i funkcje rozszerzone. Podstawowe funkcje działają z ustawieniami fabrycznymi od razu po uruchomieniu po raz pierwszy. Opcjonalnie do oprawy nadrzędnej można podłączyć przycisk, który umożliwia sterowanie półautomatyczne lub obsługę ręczną.

KOMPLET OPRAW TENO TW

Komplet opraw Tunable White

Oprawy i skrzynka sterownika wyposażone są w gotowe do podłączenia, fabrycznie konfekcjonowane przewody połączeniowe o długości 3 m. Zasilanie podłącza się przez również konfekcjonowany przewód przyłączeniowy o długości 3 m z wtyczką typu schuko do skrzynki sterownika. Całą instalację elektryczną można podłączyć bez użycia narzędzi.

Oprawy sterowane są bezstopniowo za pośrednictwem wyjścia DALI sterownika EnOcean. Przycisk ścienny EnOcean umożliwia ręczne ściemnianie i zmienianie temperatury barwowej w zakresie Tunable White. Funkcje fabrycznie zaprogramowane w sterowniku są w pełni dostępne od razu po pierwszym uruchomieniu. 

KOMPLET TENO HCL

Komplet opraw w technice Tunable White do oświetlenia Human Centric Lighting

Oprawy i skrzynka sterownika wyposażone są w gotowe do podłączenia, fabrycznie konfekcjonowane przewody połączeniowe o długości 3 m. Do zasilania służą także konfekcjonowane przewody zasilania z wtykiem Schuko o długości 3 m podłączone do skrzynki rozdzielczej i skrzynki programatora czasowego. Całą instalację elektryczną można podłączyć bez użycia narzędzi.

Oprawy sterowane są bezstopniowo za pośrednictwem wyjścia DALI sterownika EnOcean. Już podczas pierwszego uruchomienia za pośrednictwem fabrycznie zaprogramowanego sterownika dostępne są pełne funkcje. 

Sterowanie barwą jest uruchamiane przez programator czasowy i odbywa się zgodnie z typową krzywą HCL w sterowniku. Godziny łączenia są zaprogramowane i z reguły nie wymagają zmiany. Podczas włączania oświetlenia barwa światła i przyciemnienie ustawiane są na wartości zdefiniowane dla danej godziny.

Przyciskiem ściennym oświetlenie włącza lub wyłącza się w trybie automatycznym HCL.

USŁUGI ZAAWANSOWANE

Zespół ds. usług zaawansowanych Regiolux

Każde rozwiązanie w projekcie jest osadzone w inny sposób i ma własne punkty ciężkości oraz wyzwania. Usługi zaawansowane oferowane przez Regiolux umożliwiają opracowanie koncepcji w zakresie oświetlenia. Na tym etapie przygotowujemy interfejsy do podłączenia dodatkowych rozwiązań do sieci. Informacji o możliwych rozszerzeniach kompletów opraw udziela nasz zespół. 

tel. +49 (0) 9525 89-260
e-mail: service@regiolux.de