INFORMACJE TECHNICZNE

Jakość światła

Podstawowe parametry techniki oświetleniowej

Planowanie oświetlenia

 • Wymagania
 • Normy
 • Specjalne wymagania
 • Współczynnik utrzymania

 

Cechy jakościowe dobrego oświetlenia

 • Komfort świetlny
 • Rozkład luminancji
 • Przeciwdziałanie olśnieniu
 • Kierunek światła i cienistość
 • Barwa światła i oddawanie barw
 • Światło skuteczne biologicznie
 • Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

 • EnEV
 • DIN V 18599
 • Audyt energetyczny
 • Współczesne instalacje oświetleniowe
 • Etykieta energetyczna

Źródło światła

 • LED
 • Świetlówek

Elektrotechnika

 • Maximale Leuchtenanzahl je Stromkreis 
 • Oświetlenie awaryjne / Oprawy bezpieczeństwa

Oprawy

 • Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
 • Szczególne warunki pracy
 • Optyki opraw i ich zastosowanie 
 • Konserwacja
 • Oprawy specjalne i modyfikacje
 • Prüfzeichen, Schutzklasse und Schutzart
 • Dyrektywa europejska WEEE
 • WEEE w Niemczech (ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych)
 • Dyrektywa europejska 94/62/WE
 • Dyrektywa europejska RoHS