7. ELEKTROTECHNIKA

7.1 MAKSYMALNA LICZBA OPRAW NA OBWÓD ELEKTRYCZNY

Maksymalna dopuszczalna liczba opraw LED zależy od producenta i typu sterownika elektronicznego. Liczba sterowników dla każdej oprawy jest podana na odpowiedniej stronie produktu, odpowiednie dane techniczne są dostępne na żądanie. Instrukcje montażu specyficzne dla sterownika, np. dla przełączania 2-grupowego, są udokumentowane w instrukcji montażu oprawy oświetleniowej.

7.2 OŚWIETLENIE AWARYJNE

7.2.1 Wymagania dotyczące instalacji zasilania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

7.2.2 Oprawy bezpieczeństwa podłączone do centralnych baterii akumulatorów

W związku z wymogiem zasilania z centralnego akumulatora stosowana może być wyłącznie oprawa bezpieczeństwa z odpowiednim atestem. Mimo że wiele sterowników LED jest obecnie przystosowanych do napięcia przemiennego i stałego, nie oznacza to, że oprawę można podłączać do napięcia stałego i że może ona pełnić funkcję oprawy bezpieczeństwa. Na zapytanie dostępne są przewidziane do konkretnego użytku oprawy oświetleniowe z odpowiednim atestem.

7.2.3 Oprawy bezpieczeństwa z układem przełączania

Jeśli oprawy bezpieczeństwa mają być zasilane w sytuacji awaryjnej z centralnej baterii akumulatorów, konieczne jest zastosowanie zwrotnicy ustawionej poza oprawą lub zintegrowanej w oprawie. W przypadku awarii sieci układ przełączania automatycznie przełącza na zasilanie z centralnej akumulatorni. Strumień świetlny w trybie awaryjnym w przypadku sterownika standardowego wynosi 100 procent. Jeśli stosowane są zasilacze z interfejsem DALI, awaryjny strumień świetlny jest określony przez ustawienie fabryczne lub można go zaprogramować.

7.2.4 Oprawy bezpieczeństwa z pojedynczym akumulatorem

Oprawy o takiej konstrukcji są wyposażone w sterownik, moduł oświetlenia awaryjnego, akumulator oraz wskaźnik poziomu naładowania. Do ładowania akumulatorów potrzebna jest dodatkowa niezałączana faza stała. Oprawy Regiolux z pojedynczym akumulatorem są z reguły przystosowane do czasu świecenia wynoszącego 3 godziny, inne wersje dostępne są na zapytanie.  Trwałość akumulatorów jest ograniczona, dlatego w przypadku skrócenia czasu pracy poniżej czasu znamionowego należy we własnym zakresie wymienić akumulator. W przypadku włączenia oświetlenia awaryjnego oprawa z pojedynczym akumulatorem pracuje, emitując zmniejszoną ilością światła. Informacje dotyczące dokładnej wartości prądu oświetlenia awaryjnego w konkretnej oprawie chętnie podamy na zapytanie.
Wersje z automatycznym autotestem lub do centralnego monitorowania za pomocą magistrali transmisyjnej ułatwiają użytkownikowi lub konserwatorowi cykliczne sprawdzania opraw bezpieczeństwa.