8. OPRAWY

8.1 UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Oprawy Regiolux mogą być wyposażane tylko w źródła światła podane na tabliczce znamionowej oraz w dokumentach homologacyjnych. Montaż innych lamp, jak LED lub adaptery T5, stanowi użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i może powodować pogorszenie skuteczności oraz niebezpieczne sytuacje. Z tytułu ustawowego obowiązku obserwacji produktu na mocy § 6 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie produktów jednoznacznie informujemy o tych zagrożeniach. Odpowiedzialność za szkody w takim przypadku ponosi wyłącznie operator instalacji.

8.2 SZCZEGÓLNE WARUNKI PRACY

Oprawy podlegają działaniu wielu czynników zewnętrznych. W pewnych sytuacjach może to oznaczać utrudnione warunki pracy dla opraw wpływające np. na trwałość opraw i lamp. Czynniki takie mogą powodować pewne ograniczenia, a nawet unieważnienie gwarancji. Producent może udzielić informacji dotyczących wpływu takich szczególnych warunków pracy na oprawy. Poniżej zamieszczamy krótki przegląd wybranych przykładów.

8.2.1 Zasilanie sieciowe

Oprawy Regiolux są przystosowane do zasilania napięciem przemiennym 230 V i 50 Hz o przebiegu sinusoidalnym (patrz punkt 8.6.). W specyficznych przypadkach (np. za granicą) zasilacze muszą zostać dopasowane do faktycznych parametrów napięcia zasilającego. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na projekt istniejącej sieci i jej wartości / tolerancje. Dotyczy to także zaburzeń w sieci. Zwłaszcza przepięcia mogą w skrajnych przypadkach spowodować zniszczenie elementów. Źródła zakłóceń należy w razie potrzeby wyeliminować w uzgodnieniu z zakładem energetycznym.

8.2.2 Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) obejmuje zarówno odporność opraw na zakłócenia z zewnętrznych źródeł, jak i działanie zakłócające na systemy inne niż oświetlenie. W tym względzie w różnych normach wyznaczane są odpowiednie wartości graniczne. Mimo zachowania tych wartości granicznych przy niekorzystnych warunkach pracy może dojść sporadycznie do pewnych zakłóceń (np. transmisji radiowej). W takich przypadkach należy zbadać odporność elektrourządzeń na zakłócenia. Czasami zakłócenia można wyeliminować, zwiększając odległość między oprawą a elektrourządzeniem lub zmieniając pasmo częstotliwości transmisji sygnału.

8.2.3 Temperatura powietrza

Oprawy Regiolux są przystosowane do pracy w temperaturze powietrza 25°C (patrz punkt 8.6.). Gdyby w praktyce temperatura panująca w pomieszczeniu miała być całkiem inna (np. chłodnie, hale fabryczne z ciepłem procesowym), należy się do nas zwrócić, abyśmy mogli ustalić, na ile wybrane oprawy będą mogły zostać dopuszczone do pracy w danych warunkach temperaturowych. Użytkowanie w podwyższonej temperaturze powietrza może w szczególności powodować awarie, np. elektronicznych stateczników (patrz punkt 7.1.2). Mogą być wtedy wymagane oprawy specjalne.

8.2.4 Czynniki chemiczne

Obecność pewnych substancji chemicznych w atmosferze otoczenia może w różny sposób wpływać na lampy, oprawy i instalacje oświetleniowe.

8.2.4.1 Odporność tworzyw sztucznych

Tabela odporności przedstawia przegląd odporności chemicznej najważniejszych tworzyw stosowanych w konstrukcji opraw. Parametry odporności chemicznej dotyczą temperatury powietrza około 22°C.
Do czyszczenia rynienki/korpusu najlepiej jest stosować słaby roztwór odpowiedniego środka. Stosowanie chemicznych środków czyszczących jest dozwolone z pewnymi ograniczeniami.

8.2.4.2 Odporność elementów elektronicznych i diod LED

Chemikalia mogą w pewnych warunkach wpływać także na elementy elektroniczne, płytki drukowane i diody LED. Oprawy z elementami elektronicznymi i płytkami mogą przykładowo zostać uszkodzone wskutek podwyższonego stężenia amoniaku w atmosferze. Także diody LED mogą być wrażliwe na działanie czynników chemicznych. Za krytyczne uznawane są przykładowo atmosfery o podwyższonej zawartości związków siarki lub chlorków, które mogą powodować zmętnienie, przebarwienie lub zmniejszenie trwałości.

8.2.5 Oprawy do zabudowy

Warunkiem montażu naszych opraw jest, aby dana konstrukcja sufitu była w stanie utrzymać masę opraw i była zdatna do tego celu.

8.2.6 Odgłosy

Należy pamiętać, że z jednej strony oprawy wzbudzane przez fale dźwiękowe mogą wpaść w rezonans. Wtedy, zależnie od lamp i zasilaczy, mogą wydawać odgłosy, które mogą też być powodowane przez roszerzanie cieplne. Jeśli oprawy mają zostać zamontowane w miejscach o wysokich wymaganiach akustycznych (studia dźwiękowe, sale prób, sale modlitw itp.), należy w tej sprawie zwrócić się do nas.

8.3 OPTYKI OPRAW I ICH ZASTOSOWANIE

8.3.1 Individual.Lens.Optic

W połączeniu LED i soczewki punktowej powierzchnia czynna soczewki znajduje się tylko nad samymi punktami świetlnymi LED, a nie nad całą płytką. Soczewki punktowe ze szkła akrylowego (PMMA) mają specjalnie ukształtowaną powierzchnię o konkretnych parametrach techniki świetlnej, która powoduje, że światło jest precyzyjnie kierowane, odseparowywane i rozsyłane. Soczewki punktowe są uważane za niezwykle skuteczną metodę kierowania światła o wysokiej sprawności z optymalną dookólną eliminacją zjawiska olśnienia. Rozsył światła może być m.in. szeroko-, wąsko- i bardzo wąskostrumieniowy (oświetlenie korytarza w magazynie wysokiego składowania). Krzywa rozsyłu światła może być także podwójnie asymetryczna. Ta ostatnia metoda jest preferowana w salach sprzedaży, jak sklepy dyskontowe lub specjalistyczne, i umożliwia poprzez pionową iluminację ukierunkowane rozjaśnienie towarów po obu stronach korytarzy. Symetrycznie rozsyłające światło oprawy z soczewkami punktowymi znajdują zastosowania także w przemyśle, np. w halach fabrycznych i magazynowych. Pod względem wyglądu oprawy LED pozostaje widocznym punktem świetlnym.

8.3.2 Linear.Lens.Profil

Ta forma soczewek ze szkła akrylowego (PMMA) znajduje zastosowanie głównie w technice świetlnej linearnych modułów LED. Soczewki linearne mają specjalnie ukształtowaną powierzchnię o konkretnych parametrach techniki świetlnej, która powoduje, że światło jest precyzyjnie kierowane, odseparowywane i rozsyłane. Soczewki linearne są uważane za niezwykle skuteczną metodę kierowania światłą o wysokiej sprawności. Rozsył światła może być m.in. szeroko-, wąsko- i bardzo wąskostrumieniowy (oświetlenie korytarza w magazynie wysokiego składowania). Krzywa rozsyłu światła może być także podwójnie asymetryczna. Ta ostatnia metoda jest preferowana w salach sprzedaży, jak sklepy dyskontowe lub specjalistyczne, i umożliwia poprzez pionową iluminację ukierunkowane rozjaśnienie towarów po obu stronach korytarzy. Symetrycznie rozsyłające światło oprawy z soczewkami linearnymi znajdują zastosowania także w przemyśle, np. w halach fabrycznych i magazynowych. Pod względem wyglądu soczewka linearna jest postrzegana jako linia świetlna.

8.3.3 Soczewka Fresnela

Ta soczewka odznacza się specyficzną schodkową falistą powierzchnią. Uformowana jako soczewka linearna pod względem konstrukcyjnym stanowi szybkę ze szkła akrylowego (PMMA) o konketnych parametrach techniki świetlnej i jest stosowana m.in. w oprawach LED. Światło jest skupiane i poprzez różne kąty załamania odseparowywane w sposób ukierunkowany, przy czym możliwe są także podziały asymetryczne. Przydaje się to np. w oprawach meblowych do oświetlenia gzymsowego lub do oświetlenia pionowych powierzchni.

8.3.4 Szybka mikropryzmatyczna

Ta wysokiej klasy szybka ze szkła akrylowego (PMMA) posiada pryzmaty o określonych parametrach techniki świetlnej. Charakteryzuje się ona jednorodnym rozsyłem światła oraz bardzo skuteczną eliminacją zjawiska olśnienia, dzięki czemu nadaje się także do oświetlenia miejsc pracy z monitorem o luminancji < 3000 cd/m2 . W połączeniu z LED poszczególne punkty świetlne LED pozostają widoczne i oprawa w stanie włączonym także jest postrzegana jako oprawa LED.

8.3.5 Dyfuzory

Dyfuzory mogą być uformowane jako szybki lub w postaci rynienki. Jako materiał jest stosowane szkło akrylowe (PMMA) lub poliwęglan, a w zastosowaniach przemysłowych szybki mogą także być wykonane ze szkła bezpiecznego jednowarstwowego. Optyki dzielą się na przezroczyste, przezroczyste o strukturze pryzmatycznej, oszronione (satynowane) i opalizujące. Pod względem techniki świetlnej pokrywy różnią się przepuszczalnością i sprawnością. Zwłaszcza w wersjach oszronionych i opalizujących oprawy wyróżniają się spokojnym i homogenicznym wyglądem. W ten sposób np. kwadratowe oprawy do zabudowy mogą pełnić funkcję światła górnego. Kanciaste dyfuzory (rynienki) zawierają świecące elementy boczne i generują udział pośredni, który dyskretnie rozjaśnia sufit. Możliwe zastosowania to np. pomieszczenia administracyjne bez monitorów, sale edukacyjne, sale sprzedaży i przemysł.

8.3.6 Raster

Rastry opraw są zbudowane z elementów metalowych i składają się zarówno z elementów bocznych rastra, jak i lamelek poprzecznych. Elementy boczne wpływają zależnie od konturu na rozsył światła przez oprawę i eliminują zjawisko olśnienia poprzez działanie poprzeczne, podczas gdy lamelki mają działanie przede wszystkim wzdłużne. Wysokogatunkowe rastry zbudowane są z aluminiowych elementów w kształcie parabolicznym o wysokopołyskowej lub anodowanej na jedwabiście matowo powierzchni. Specjalne formy jak mikroraster z dolnymi lamelkami przekrojowymi umożliwiają spłaszczenie opraw i są dodatkowo posrebrzane, aby wzmocnić ich siłę odbicia. Uzyskane w ten sposób wysokie parametry sprawności w połączeniu z precyzyjnym eliminowaniem zjawiska olśnienia przekładają się na bardzo wysoki komfort patrzenia przydatny np. przy stanowiskach pracy z monitorem. Luminancje powyżej granicznego kąta rozsyłu 65° są przy tym obniżone do <1000 cd/m2 . Zapobiega to powstawaniu uciążliwych odbić na monitorach. Dalsze obszary zastosowania to pomieszczenia reprezentacyjne, jak sale zebrań, konferencyjne i recepcyjne. Rastry lustrzane mogą — w razie potrzeby z asymetrycznie rozmieszczonymi źródłami światła — rozsyłać światło także asymetrycznie i oświetlać pionowe powierzchhnie jak tablice ścienne lub powierzchnie prezentacyjne.
Proste odmiany rastrów z białą powierzchnią są stosowane w pomieszczeniach o mniejszych wymaganiach odnośnie techniki świetlnej, jak korytarze i poczekalnie.

8.4 KONSERWACJA

Dla zapewnienia uzyskania stopnia skuteczności norma nakazuje, racjonalnie zresztą, regularne czyszczenie opraw. Techniki świetlne są często wysokogatunkowymi powierzchniami optycznymi, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Należy unikać obciążeń mechanicznych (wycieranie, szorowanie itp.), a także nieodpowiednich środków czyszczących, które mogą powodować pogorszenie lub całkowite zniszczenie właściwości świetlnych powierzchni (patrz punkt 8.1.7). Także pozostałości po użytym płynie czyszczącym mogą powodować powstawanie zgrubień, zmętnienie itp, które będą miały negatywny wpływ na kierowanie światła. Chętnie udzielamy informacji odnośnie poprawnego czyszczenia opraw.

8.5 OPRAWY SPECJALNE I MODYFIKACJE

Warianty specjalne z modyfikacjami elektrotechnicznymi lub mechanicznymi oraz polakierowane na określony kolor RAL są dostępne za dopłatą po kontroli wykonalności. Oprawy specjalne przechodzą w Regiolux takie same badania jak standardowe.

8.6 ZNAKI JAKOŚCI, KLASA OCHRONNOŚCI I STOPIEŃ OCHRONY

Wszystkie oprawy Regiolux są skonstruowane zgodnie z uznanymi regułami techniczymi i w 100% badane elektrotechnicznie. Oprawy są standardowo przystosowane do napięcia 230 V, 50 Hz i temperatury powietrza 25°C oraz spełniają wymogi europejskich norm i dyrektyw odnośnie bezpieczeństwa urządzeń, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywności energetycznej.