Schwenk Zement

Ulm
Inwestor Schwenk Zement KG
Architect Inż. Rudolf Bauer
Design Gode GmbH Spółka Inżynierska Techniki Elektrycznej i Obiektowej
Realizacja integaTec Gebädetechnik GmbH

Użyte produkty