VfJ Werkstätten Berlin

Berlin
Inwestor VfJ Berlin e. V.
Projekt Ellux, Berlin - Herr Altendorf
Realizacja Fa. Omyx, Berlin
Menedżer sprzedaży Jens Mosig, Regiolux, Königsberg DE