Pfarrzentrum

Limbach
Inwestor Katolicka Fundacja Kościelna Nawiedzenia Matki Boskiej w Limbach, Eltmann DE
Architect Bernd Schuhmann Architektura, Eltmann DE
Design Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
Realizacja Elektro Hümmer, Eltmann DE
Menedżer sprzedaży Claus Raab, lichtwerk, Königsberg, DE

Użyte produkty