Wein-Kompetenz-Zentrum

Krems
застройщик Wein- & Obstbauschule Krems
архитектор Architekt DI Christian Mang
Проектирование TB Gruber,Kirchberg / Wechsel; Ing. Andreas Dunzinger Euro Unitech GmbH
исполнение Elektro Gottwald, Melk
менеджер по сбыту Andreas Dunzinger, Euro Unitech, Wien, AT

Применяемые наименования

Regiolux News – always up-to-date