markus-spiske-fFRG_YEaOuE-unsplash | © Markus Spiske

HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL)

SIMULATIE VAN HET DAGLICHT

HCL is verlichting die met meer rekening houdt dan alleen het visuele aspect. Centraal staat hierbij de mens. Human Centric Lighting bevordert het welzijn en ondersteunt een stabiele gezondheid.

De mens staat centraal, ook in de verlichting. Een modern verlichtingssysteem moet het welzijn van mensen meer dan ooit kunnen bevorderen. Vanuit het besef dat het menselijk organisme door daglicht is gevormd en dat ook zal blijven, moet het doel zijn om de positieve aspecten van daglicht te integreren in modern lichtontwerp. Niet zonder reden werd in de opmaak van de Europese norm EN 12464-1 "Verlichting voor werkplekken in binnenruimtes" ook het onderwerp Daglicht opgenomen. Maar wat te doen als er onvoldoende daglicht beschikbaar is? In dat geval kan kunstmatig licht bepaalde daglichtfuncties overnemen en bijna "de juiste verlichting op het juiste tijdstip" leveren. Daarbij heeft het kunstmatige licht, gebaseerd op het natuurlijke licht, een dynamisch dagverloop. Van groot belang zijn daarbij de veranderingen in het verlichtingsniveau en in de lichtkleur. Een dergelijke verlichting is in staat om het circadiane ritme van mensen te ondersteunen.

Onze cellen en organen, en dus onze lichaamsfuncties, zijn aan dit ritme gekoppeld; de klok is de interne klok van de mens. Het regelt de slaap- en waakfasen, maar ook de hartslag, bloeddruk en gemoedstoestand. Dit cyclische proces wordt ook gekenmerkt door het feit dat alle biochemische functies in de loop van de dag individuele hoogte- en dieptepunten kennen. Het circadiane ritme wordt regelmatig met de buitenwereld gesynchroniseerd, waarbij de mens zich primair oriënteert op de helderheid van de dag en de duisternis van de nacht.

Prospekt_Tunable-white-Leuchten_DE.pdf
Download
Tunable white – lichtkleur naar wens

Licht voor mensen

DE OPLOSSING VOOR HUMAN CENTRIC LIGHTING

ARMATUREN VOOR HCL

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Potentieel optimaal benutten

Natuurlijk daglicht verandert 's morgens tot 's avonds voortdurend in termen van helderheid, kleur en ook richting. Professionele verlichting kan dit ritme nabootsen. Het brengt biologisch werkzaam daglicht in de kamer of ondersteunt daar het natuurlijke licht. Met name verlichtingstaken in de kantoor-, zorg-, industrie-, winkel- en onderwijssector kunnen door Human Centric Lighting worden verbeterd.

Planning in praktijk

Veel nuttige tips voor de planning en concrete toepassing zijn te vinden in de DIN SPEC 67600:2013-04. Bepalend voor de planning is daarbij vaak niet alleen de klassieke verlichtingssterkte op het werkoppervlak, maar ook de spectrale verdeling en de verticale verlichtingssterkte op het oog.

Regiolux innovaties - mis niets!