stamp-4969581_1920.jpg | © ds_30

CERTYFIKATY, DOWODY I POTWIERDZENIA

Regiolux postrzega swoje certyfikaty jako potwierdzenie spójnej polityki jakości i usług oraz jako wyzwanie na przyszłość.
CERTYFIKATY
Atest higieniczny cadira
11.08.2023 | 203,00 KB
HACCP system DIN 10500 – luminaires for food and beverage industry
31.05.2023 | 180,00 KB
Atest higieniczny cake II
06.05.2022 | 508,00 KB
PZH Higieniczny Certyfika SRT
20.07.2021 | 314,00 KB
Certyfikat VDE – Bezpieczeństwo przy uderzeniach piłką dla opraw oświetleniowych obiektów sportowych
16.04.2021 | 443,00 KB
DIALux Partner
08.01.2021 | 29,70 KB
40 lat członkostwa w Niemieckim Towarzystwie Oświetleniowym
06.09.2019 | 505,00 KB
DIN EN ISO 9001:2015
13.07.2021 | 1,20 MB
VDE Inspekcja fabryczna
13.06.2023 | 786.00 kB
Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii Inicjatywa Eksportowa na rzecz Efektywności Energetycznej
06.12.2011 | 874.00 kB
Cła AEO Certyfikat
23.11.2011 | 152.00 kB
natureOffice Ochrona klimatu Certyfikat
14.02.2012 | 463.00 kB
PZH Higieniczny Certyfika HKK60212015320, Produkt WOH.. LED (IP54), WOHS.. LED (IP65)
11.05.2020 | 510,00 KB
DOWODY
Firma szkoleniowa IHK
01.07.2003 | 95.00 kB
55 lat członkostwa w Bawarskie Stowarzyszenie Podatników (Bavarian Taxpayers' Association) wcielony związek
03.12.2018 | 774.00 kB
POTWIERDZENIA
Ecodesign requirements EU 2019/2020
17.10.2023 | 77.60 kB
Regiolux REACH directive (EG 1907/2006)
23.06.2021 | 64.00 kB
CERTYFIKATY PROTECTION OPRAWA DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH
Certificate Particle Emission PREMP 625.pdf
13.12.2021 | 135,51 kB
Certificate Particle Emission PRAG 5000.pdf
13.12.2021 | 135,24 kB
Certificate Biological Restistance sealing foam bead.pdf
09.12.2021 | 143,63 kB
Certificate Chemical Restistance sealing foam bead.pdf
09.12.2021 | 137,90 kB
Certificate Biological Restistance powder coated surface.pdf
09.12.2021 | 143,06 kB
Certificate Chemical Restistance powder coated surface.pdf
09.12.2021 | 138,11 kB
CERTYFIKATY ADUNA OPRAWA DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH
Certificate Particle Emission ADAMP 1200.pdf
09.12.2021 | 134,27 kB
Certificate Particle Emission ADAMP 1500.pdf
09.12.2021 | 135,02 kB
Certificate Particle Emission ADAMP 600.pdf
09.12.2021 | 134,66 kB
Certificate Particle Emission ADAX 1200.pdf
09.12.2021 | 135,35 kB
Certificate Particle Emission ADAX 1500.pdf
09.12.2021 | 134,83 kB
Certificate Particle Emission ADAX 600.pdf
09.12.2021 | 134,54 kB
Certificate Riboflavin Test.pdf
09.12.2021 | 130,74 kB
Statement Riboflavin Test.pdf
09.12.2021 | 162,16 kB
Certificate Hygienic Design.pdf
09.12.2021 | 130,66 kB
Statement Hygienic Design.pdf
09.12.2021 | 159,57 kB
Certificate Biological Restistance powder coated surface.pdf
09.12.2021 | 143,06 kB
Certificate Biological Restistance VSG glass pane.pdf
09.12.2021 | 137,74 kB
Certificate Biological Restistance sealing foam.pdf
09.12.2021 | 137,83 kB
Certificate Biological Restistance sealing foam bead.pdf
09.12.2021 | 143,63 kB
Certificate Chemical Restistance powder coated surface.pdf
09.12.2021 | 138,11 kB
Certificate Chemical Restistance VSG glass pane.pdf
09.12.2021 | 132,36 kB
Certificate Chemical Restistance sealing foam.pdf
09.12.2021 | 131,78 kB
Certificate Chemical Restistance sealing foam bead.pdf
09.12.2021 | 137,90 kB