CERTYFIKATY, DOWODY I POTWIERDZENIA

Regiolux postrzega swoje certyfikaty jako potwierdzenie spójnej polityki jakości i usług oraz jako wyzwanie na przyszłość.
CERTYFIKATY
PZH Higieniczny Certyfika SRT
20.07.2021 | 314,00 KB
HACCP system DIN 10500 – luminaires for food and beverage industry
29.04.2021 | 204,00 KB
INTERSEROH Recycling-Zertifikat
08.06.2021 | 653,00 KB
Certyfikat VDE – Bezpieczeństwo przy uderzeniach piłką dla opraw oświetleniowych obiektów sportowych
16.04.2021 | 443,00 KB
IPA Certificate, Fraunhofer, PRAG/660 LED 5000 840 ET IP54 IPA vw
04.02.2020 | 141,00 KB
IPA Certificate, Fraunhofer, PREMP/625 LED 4200 840 ET IP54 IPA vw
04.02.2020 | 142,00 KB
DIALux Partner
08.01.2021 | 29,70 KB
40 lat członkostwa w Niemieckim Towarzystwie Oświetleniowym
06.09.2019 | 505,00 KB
DIN EN ISO 9001:2015
13.07.2021 | 1,20 MB
VDE Inspekcja fabryczna
10.06.2021 | 214,00 kB
Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii Inicjatywa Eksportowa na rzecz Efektywności Energetycznej
06.12.2011 | 874,00 kB
Cła AEO Certyfikat
23.11.2011 | 152,00 kB
natureOffice Ochrona klimatu Certyfikat
14.02.2012 | 463,00 kB
PZH Higieniczny Certyfika HKK60212015320, Produkt WOH.. LED (IP54), WOHS.. LED (IP65)
11.05.2020 | 510,00 KB
PZH Higieniczny Certyfika HKK1206012016, Produkt SDGS T5(IP54) + KSR
07.12.2016 | 593,00 kB
PZH Higieniczny Certyfika HKK0914012016, Produkt SDGO LED
05.09.2016 | 595,00 kB
DOWODY
Firma szkoleniowa IHK
01.07.2003 | 95,00 kB
55 lat członkostwa w Bawarskie Stowarzyszenie Podatników (Bavarian Taxpayers' Association) wcielony związek
03.12.2018 | 774,00 kB
POTWIERDZENIA
Regiolux REACH-Rozporządzenie (EG 1907/2006)
23.06.2021 | 64,00 kB