Rozpocznij żądanie

Rozwiązania renowacyjne

Rozwiązania renowacyjne

Rozwiązania renowacyjne do opraw wbudowanych i systemów szybkiego montażu.

Elementy nośne

Modernizacja pasm świetlnych — ze względu na rachunek ekonomiczny

  • Nowa „maszyna świetlna” do systemów SMT i SPT
  • Zastosowania szyn nośnych o stopniu ochrony IP20 specjalnie do starych instalacji
  • Do LED lub rozwiązań specjalnych
  • Nowa „maszyna świetlna” do systemów SMT i SPT
  • Zastosowania szyn nośnych o stopniu ochrony IP20 specjalnie do starych instalacji
  • Do LED lub rozwiązań specjalnych