DANE PLANOWANIA

DANE PLANOWANIA OBLICZANIE ŚWIATŁA
Baza danych opraw do programu do projektowania Relux Desktop
18.12.2019 | 37,5 MB
Baza danych opraw do programu do projektowania Relux Suite
18.12.2019 | 37,5 MB
Baza danych opraw do programu do projektowania DIALux 4.x i DIALux evo
11.12.2018 | 136 MB
Dane opraw Regiolux w formacie EULUMDAT 1 do zaimportowania do programu do projektowania oświetlania (EN)
18.12.2019 | 4,0 MB
Dane opraw Regiolux w formacie IES do zaimportowania do programu do projektowania oświetlenia (EN)
18.12.2019 | 3,7 MB
DANE PLANOWANIA BIM
Serie opraw 3D Regiolux w formacie RFA do zaimportowania do programu Autodesk Revit®
06.06.2019 | 74,7 MB
DANE PLANOWANIA CAD
Modele opraw 3D w formacie 3Ds do systemu CAD i programu do renderowania
06.06.2019 | 211,4 MB
TENDER TEKSTY
Format RTF do edytora tekstu (EN)
18.12.2019 | 121 KB
Format GAEB81-V2000 do programu AVA (EN)
18.12.2019 | 147 KB
Format GAEB81-V2000 XML do programu AVA (EN)
18.12.2019 | 184 KB