Element nośny LED

Stosowanie LED także w niesprzyjającym środowisku

W trudnych warunkach pracy trudne bywa także znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Muszą zostać uwzględnione takie aspekty, jak wilgotność, brud, temperatura lub zagrożenie pożarowe, wymieniając tylko te najważniejsze. Dzięki naszemu systemowi SDT ze stopniem ochrony IP54 i rozbudowanymi możliwościami pod względem techniki świetlnej oraz warunków otoczenia wszystko jest możliwe.

SDGSODA /1500 Individual.Lens.Optic/3 rzędy bezpośrednie podwójne rozsyłanie asymetryczne jednolity wygląd
SDGSODA /1500
LED 6000 840
vw RAL 9016
DALI
SDGSODA /1500
LED 6000 840
vw RAL 9016
ET
SDGSODA /1500LED 6000 840vw RAL 9016DALI
SDGSODA /1500LED 6000 840vw RAL 9016ET

Podobne produkty