9. AANWIJZINGEN VOOR VERWIJDERING

9.1 EU-RICHTLIJN WEEE

De Europese richtlijnen betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en de daarmee samenhangende richtlijn voor schadelijke stoffen (RoHS) worden in alle landen van de Europese Gemeenschap uitgevoerd door middel van overeenkomstige staatswetten. De WEEE schrijft voor dat alle apparaten die onderworpen zijn aan deze richtlijnen (daartoe behoren ook armaturen en lampen) worden voorzien van een standaard symbool (doorgestreepte vuilnisbak). Door een onder het symbool geplaatste zwarte balk wordt ook aangegeven dat dit product werd geproduceerd na de inwerkingtreding van de richtlijn. Om de fabrikant of importeur ook na jaren nog na te kunnen trekken, is elke fabrikant of importeur verplicht zich te registreren bij een nationaal register en moet het product ook met de firma- of merknaam worden geregistreerd. Het registratienummer moet op de officiële documenten (offerte, orderbevestiging, pakbon en factuur) gespecificeerd zijn, zodat de klant al in een vroeg stadium kan zien of de leverancier zich heeft geregistreerd. Alle andere zaken worden geregeld door de nationale wetgeving.

9.2 EU-RICHTLIJN 94/62/EG

De terugwinning en recycling van verpakkingsmaterialen wordt door ons geregeld middels een overeenkomst met Interseroh. Het gaat hierbij voornamelijk om verpakkingsmateriaal van bedrijven in de elektro-groothandel, elektrische retail en bouwplaatsen. Het Interseroh-fabrikantnummer is 80019.

Als verpakkingsmaterialen gelden:
1. Golfkarton, karton, papier
2. PE-stretchfolie, straps van kunststof
3. Hout en pallets
4. EPS (styropor)

De verpakkingsmaterialen van leveranciers die gebruik maken van de Interseroh-diensten worden zonder kosten voor de klant ingezameld en gerecycleerd. De fabrikant zorgt voor inname en vervoer naar het innamepunt zonder dat vracht- of transportkosten in rekening worden gebracht. Met de teruggave verliest de laatste eigenaar alle rechten op het verpakkingsmateriaal.
ISD INTERSEROH Dienstleistungs GmbH
Stollwerckstraße 9a
D-51149 Köln
T +49 2203 9147 0
F +49 2203 9147 394
www.interseroh-isd.de
info@interseroh.de

 

9.4 EU-RICHTLIJN ROHS

Richtlijn 2002/95/EG werd op 03.01.2013 vervangen door richtlijn 2011/65/EU (RoHS2). De Europese richtlijnen betreffende schadelijke stoffen (RoHS) in elektrische en elektronische apparatuur worden in alle landen van de Europese Gemeenschap uitgevoerd door middel van overeenkomstige staatswetten.
Regiolux werkt volgens deze richtlijn en heeft dienovereenkomstige afspraken met zijn leveranciers.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot richtlijn 2011/65/EG, dan stellen wij u als onze relatie hiervan natuurlijk onmiddellijk op de hoogte.

Regiolux innovaties - mis niets!