8. ARMATUREN

8.1 BEOOGD GEBRUIK

Regiolux-armaturen mogen uitsluitend worden uitgerust met lampen die worden vermeld op het typeplaatje en in het goedkeuringscertificaat. Het gebruik van andere lampen, evenals LED of T5-adapters, is geen beoogd gebruik en kan leiden tot functiebeperkingen en gevaarlijke situaties. Als onderdeel van onze wettelijke productcontroleverplichting conform hoofdstuk 6, par. 4 van de productveiligheidswetgeving ProdSG wijzen wij nadrukkelijk op deze gevaren. De aansprakelijkheid ligt in dergelijke gevallen uitsluitend bij de exploitant.

8.2 BIJZONDERE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Armaturen worden blootgesteld aan een verscheidenheid van externe invloeden. In bepaalde gevallen kan dit betekenen dat armaturen onder moeilijke omstandigheden moeten functioneren, wat van invloed kan zijn op bijv. de levensduur van de armaturen en lampen. Zulke invloeden kunnen leiden tot beperkingen en het verlies van de garantie. Voor de gevolgen die deze bijzondere bedrijfsomstandigheden hebben voor de armaturen, moet de fabrikant worden geraadpleegd. Hieronder geven we een kort overzicht van enkele geselecteerde voorbeelden.

8.2.1 Stroomvoorziening

Regiolux-armaturen zijn ontworpen voor een sinusvormige wisselspanning van 230 V en 50 Hz (zie par. 8.6.). In afwijkende omstandigheden (bijvoorbeeld in het buitenland) moet de operationele apparatuur worden aangepast aan de lokale stroomvoorziening. Om deze reden moet worden gelet op het ontwerp van het aanwezige elektriciteitsnet en de waarden/toleranties hiervan. Dit geldt ook voor netverontreinigingen. Vooral spanningspieken kunnen in extreme gevallen tot vernietiging van componenten leiden. Storingsbronnen moeten, indien nodig in samenspraak met het energiebedrijf, worden omzeild.

8.2.2 Elektromagnetische compatibiliteit

De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) omvat zowel de immuniteit van de armaturen voor externe storingsbronnen als de interferentie op systemen buiten de verlichting. Daarvoor worden in de diverse normen overeenkomstige grenswaarden gedefinieerd. Ondanks de naleving van deze grenswaarden kunnen bij ongunstige bedrijfsomstandigheden soms toch storingen optreden (bijvoorbeeld door radiosignalen). In dergelijke gevallen moet de immuniteit van de elektrische apparatuur worden gecontroleerd. Mogelijke maatregelen die kunnen helpen tegen interferentie zijn het vergroten van de afstand tussen armaturen en elektrische apparaten of het wijzigen van de frequentieband van de signaaloverdracht.

8.2.3 Omgevingstemperatuur

Regiolux-armaturen zijn ontworpen voor een omgevingstemperatuur van 25 °C (zie par. 8.6.). Als de omgevingstemperatuur in de praktijk hiervan aanzienlijk afwijkt (bijvoorbeeld bij koelhuizen, werkhallen met proceswarmte), dan moet ruggespraak met ons worden gehouden om te bepalen of de gekozen armaturen kunnen worden vrijgegeven voor de betreffende temperaturen. Vooral bedrijf bij hogere omgevingstemperaturen kan leiden tot uitval, bijvoorbeeld van de elektronische voorschakelapparaten (zie par. 7.1.2.). Eventueel zijn speciale armaturen vereist.

8.2.4 Chemische invloeden

Omgevingen met speciale chemische stoffen in de atmosfeer kunnen verschillende effecten hebben op lampen, armaturen en verlichtingssystemen.

8.2.4.1 Weerstand van kunststoffen

Bestendigheid van kunststoffen De weerstandstabel geeft een overzicht van de chemische bestendigheid van de belangrijkste kunststoffen die voor de armaturen worden gebruikt. De gegevens van de chemische bestendigheid hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van ca. 22 °C.
Bij het reinigen van de kuip/behuizing wordt aanbevolen om een zwakke oplossing van de juiste middelen te gebruiken. Het gebruik van chemie. Wasmiddelen mogen in beperkte mate worden gebruikt.

8.2.4.2 Weerstand van elektronische componenten en LED's

Bestendigheid van elektronische onderdelen en LED's Chemicaliën kunnen elektronische componenten, printplaten en LED's onder bepaalde omstandigheden beïnvloeden. Armaturen met elektronische componenten en printplaten kunnen worden beschadigd, bijvoorbeeld door verhoogde concentraties ammoniak in de atmosfeer. Ook LED's kunnen gevoelig zijn voor chemische invloeden. Als kritisch beschouwde omgevingen zijn bijvoorbeeld omgevingen met een verhoogde hoeveelheid zwavelverbindingen of chloriden, wat kan leiden tot vertroebeling, verkleuring en vermindering van de levensduur.

8.2.5 Inbouwarmaturen

Een voorwaarde voor de installatie van onze armaturen is, dat de betreffende plafondconstructie het gewicht van de armaturen kan dragen en er ook geschikt voor is.

8.2.6 Geluiden

Houd er rekening mee dat armaturen door geluidsgolven plotseling kunnen gaan resoneren. Verder kunnen door lampen en voorschakelapparatuur geluiden uit de armaturen komen. Ook door thermische uitzetting kunnen bijgeluiden worden veroorzaakt. Als de armaturen in ruimtes met een hoge gevoeligheid voor geluid (opnamestudio's, repetitieruimtes, heilige plaatsen enz.) worden gebruikt, dan kunt u hierover vooraf contact met ons opnemen.

8.3 ARMATUUROPTIEK EN TOEPASSINGEN

8.3.1 Central.Line.Optic

Bei der Central.Line.Optic handelt es sich um eine Doppel- oder auch Bi-LED-Linse die nach dem Totalreflektions-
Verfahren („total internal reflection“) kurz TIR-Prinzip arbeitet und somit extrem hohe Wirkungsgrade erlaubt. Die Spitzeneffizienz der Leuchtenlichtausbeute liegt bei bis zu 195 lm/W. Die präzise auf die Anwendung abgestimmte Linsenform sorgt für Bestwerte bei der Entblendung, nachgewiesen im UGR-Wert. Zum überzeugenden Erscheinungsbild trägt bei, dass die LED sehr dicht in einer Linie angeordnet sind und daher die Einzelpunkte zu einer Linie verschmelzen. Die daraus entstehende gleichmäßige Lichtverteilung mit seitlicher Randaufhellung verringert den Hell-Dunkel-Kontrast im Auge des Betrachters und vertieft den positiven Eindruck. Diese
Lichttechnik ist in den Ausführungen breit- (Abstrahlwinkel 95° rotationssymmetrisch), tief-breit- (C0 80° C90 75°) sowie tiefstrahlend (C0 25° C90 100°) verfügbar. Weitere Vorteile dieser Lichttechnik aus hochwertigem Acrylglas sind die schraubenfreie Befestigung, die leicht zu reinigende Oberfläche sowie die transparente IP54 Dichtung für Anwendungen bis IP54. Die Central.Line.Optic bedient vielfältige Anwendungen in den Bereichen Industrie, Logistik, Verkauf, Bildung und Büro.

8.3.1 Induividual.Lens.Optic

Bij de combinatie van LED en spotlens bevindt het effectieve oppervlak van de lens zich net boven de LED-lichtpunten zelf, en niet verspreid over de hele plaat. Spotlenzen van PMMA (acrylglas) hebben een speciale, lichttechnisch berekende structuur waarbij het licht doelgericht wordt uitgestraald en verdeeld. Spotlenzen vormen een bijzonder efficiënte manier van lichtsturing met een hoog rendement en optimale rondom-lichtafscherming. De lichtverdeling kan, onder meer, breed-, diep- of extreem diepstralend (gangpadverlichting in hoogbouwmagazijnen) zijn. Zelfs een dubbele asymmetrische lichtverdelingscurve is mogelijk. Deze laatste wordt bij voorkeur in winkels als discounters of vakmarkten toegepast en maakt via een verticaal verlichtingsniveau een gerichte verlichting van goederen aan beide zijden van het gangpad mogelijk. Toepassingen van symmetrisch uitstralende armaturen met spotlenzen zijn te vinden in de industrie, zoals in werkplaatsen en magazijnen. Bij de waarneming van de armaturen blijft de LED als zichtbaar lichtpunt behouden.

8.3.2 Linear.Lens.Profil

Dit lensontwerp van PMMA (acrylglas) wordt voornamelijk gebruikt voor de lichttechniek bij lineaire LED-modules. Lineaire lenzen hebben een speciale, lichttechnisch berekende structuur waarbij het licht doelgericht wordt uitgestraald en verdeeld. Lineaire lenzen vormen een bijzonder efficiënte manier van lichtsturing met een hoog rendement. De lichtverdeling kan, onder meer, breed-, diep- of extreem diepstralend (gangpadverlichting in hoogbouwmagazijnen) zijn. Zelfs een dubbele asymmetrische lichtverdelingscurve is mogelijk. Deze laatste wordt bij voorkeur in winkels als discounters of vakmarkten toegepast en maakt via een verticaal verlichtingsniveau een gerichte verlichting van goederen aan beide zijden van het gangpad mogelijk. Toepassingen van symmetrische uitstralende armaturen met lineaire lenzen zijn te vinden in de industrie, zoals in werkplaatsen en magazijnen. Qua uiterlijk wordt de lineaire lens waargenomen als een lichtlijn.

8.3.3 Fresnellens

Deze lens wordt gekenmerkt door een speciale constructie met een trapvormige groefstructuur. Bij deze lineair ontwikkelde lens wordt het ontwerp gereduceerd tot een fotometrisch berekende schijf, gemaakt van PMMA (acrylglas), die onder meer wordt gebruikt in LED-verlichting. Het licht wordt gebundeld en via verschillende brekingshoeken gericht uitgestraald, waarbij asymmetrische verdelingen mogelijk zijn. Dit wordt o.a. toegepast bij meubelarmaturen voor koofverlichting of voor het verlichten van verticale vlakken.

8.3.5 Multilayer Lichttechnik

Diese Lichtlenkung basiert auf der intelligenten Kombination verschiedener Folien-Layern die mit Ihren spezifischen Eigenschaften
die gewünschte Gesamt - Lichtcharakteristik erzeugen. Ziel ist es unerwünschte Punktleuchtdichten durch gezielte Streuung – in ein bis zwei Layerschichten – zu vermeiden, damit ein für das Auge sanftes, homogen wirkendes Erscheinungsbild generiert wird. Dazu kommt eine speziell entwickelte Lichtlenkende Schicht, die für eine entsprechende Entblendung sorgt. Die Multi-Layer Technologie ermöglicht hervorragende Entblendungswerte mit UGR ≤19 und Leuchtdichten <3000 cd/m² und das bei relativ kleinen Lichtaustrittsöffnungen.

8.3.4 Microprismalens

Deze hoogwaardige kunststof lens PMMA (acrylglas) heeft fotometrisch berekende prismapiramiden. Deze lens wordt gekenmerkt door een gelijkmatige lichtverdeling en zeer goede verblindingsbescherming, die ook geschikt is voor de verlichting van beeldschermwerkplekken met een 2 luminantiegrens <3000 cd/m. In combinatie met LED blijven de aparte LED-lichtpunten zichtbaar en wordt de armatuur ook in ingeschakelde toestand als LED-armatuur waargenomen.

8.3.7 Mikroprismenscheibe für Backlight-Lichttechnik

Diese hochwertige Kunststoff-Scheibe aus PMMA (Acrylglas) besitzt lichttechnisch berechnete Pyramiden-Prismen. Homogene
Lichtverteilung sowie sehr gute Entblendung charakterisieren diese Scheibe, die auch für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen mit dem Leuchtdichtegrenzwert < 3000 cd/qm geeignet ist. In Kombination mit LED bleiben die einzelnen LED-Lichtpunkte sichtbar und die Leuchte wird im eingeschalteten Zustand auch als LED-Leuchte wahrgenommen. Bei der planara z.B. wird eine MPScheibe eingesetzt, die zusätzlich zu den Prismen vorwärtsstreuende Partikel besitzt. Das führt bei guter Entblendung zusätzlich zu einem homogenen Erscheinungsbild unter normalen Blickwinkeln.

8.3.8 Diffusoren mit Längsprismierung

Durch das Einbringen von Prismierungen in geeiste Diffusoren ist es möglich, die Abstrahlcharakteristik der klassischen diffusen Normalverteilung zu modifizieren. Dabei kommt der Abstimmung zwischen der Lichttechnik und dem Grad der Einfärbung des Diffusor-Materials eine entscheidende Rolle zu. Vorwärtsstreuende Nanopartikel im Kunstsoff des Diffusors verstärken die lichttechnische Wirkung ohne die optische Erscheinung negativ zu beeinflussen. Dank dieser Füllstoffe und deren lichttechnischen Eigenschaften werden für Diffusorleuchten herausragende System-Effizienzen von bis zu 176 lm/W erreicht, ohne dass die Homogenität der Ausleuchtung darunter leidet. Die Oberfläche der Diffusorwanne ist außen glatt und daher leicht zu reinigen. Diffusoren mit tief-breitstrahlender Abstrahlcharakteristik sind z.B. ideal für niedrige Regalräume, bei denen die Regale bis unter die Decke reichen. Auch die oberen Regalbereiche werden über den Indirekt-Lichtanteil der seitlichen Diffusorflächen ausreichend beleuchtet.

8.3.5 Diffusors

Diffusors kunnen als schijven of als kappen worden ontworpen. Als materialen worden PMMA (acrylglas) of polycarbonaat gebruikt. Voor ruwe industriële toepassingen kunnen de schijven ook worden gemaakt van veiligheidsglas. De optieken zijn onder te verdelen in helder, helder met prismastructuur, bevroren (gesatineerd) en opaal. Lichttechnisch zijn de afdekkingen te onderscheiden in lichtdoorlatendheid en daarmee in efficiëntie. Vooral bij bevroren en opalen uitvoeringen hebben de armaturen een kalme en homogene uitstraling. Zo kunnen bijvoorbeeld vierkante inbouwarmaturen fungeren als bovenverlichting. Hoekige diffusors (kappen) zijn voorzien van lichtgevende zijpanelen en genereren zo een indirect lichtaandeel voor discrete plafondverlichting. Toepassingsgebieden hiervoor zijn bijvoorbeeld kantoren zonder beeldschermen, klaslokalen, showrooms of industrie.

8.3.6 Rooster

Armatuurroosters zijn samengesteld uit metalen onderdelen en bestaan uit zijdelen en dwarslamellen. De zijdelen beïnvloeden, afhankelijk van hun vorm, de lichtverdeling van de armatuur en zorgen voor de dwarsafscherming terwijl de lamellen in eerste plaats voor de overlangse afscherming dienen. Hoogwaardige roosters zijn samengesteld uit parabolische aluminium roosterelementen, waarbij het oppervlak hoogglanzend of gesatineerd is geanodiseerd. Speciale ontwerpen zoals microroosters met laag geprofileerde dwarslamellen maken zeer platte armaturen mogelijk en beschikken over een extra reflectieversterkende zilvercoating. De resulterende hoge efficiëntie in combinatie met een exacte afschermingsbegrenzing zorgen voor een hoog zichtcomfort, bijvoorbeeld voor beeldschermwerkplekken. De lichtsterktes boven de grens van de stralingshoek van 65° zijn daarbij tot <1000 cd/m2 gereduceerd. Hinderlijke reflecties op schermen worden vermeden. Andere toepassingen zijn representatieve ruimtes zoals vergader-, congres- en ontvangstruimtes. Spiegelroosters kunnen, indien nodig met symmetrisch geplaatste lampen, zelfs asymmetrisch uitstralen en verticale oppervlakken zoals schoolborden of presentatievlakken verlichten.
Eenvoudig roostervarianten met een wit oppervlak kunnen worden toegepast in ruimtes waar geringere lichttechnische eisen worden gesteld, zoals in gangen en wachtruimtes.

8.4 ONDERHOUD

Voor het behoud van de functionaliteit is een regelmatige reiniging van armaturen in de norm opgenomen en ook zinvol. Bij verlichtingstechnologie worden vaak hoogwaardige optische oppervlakken gebruikt en deze moeten daarom met voorzichtigheid worden behandeld. Mechanische belastingen (afvegen, wrijven enz.) moeten worden vermeden evenals het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen, omdat beide kunnen leiden tot beschadiging of zelfs vernietiging van de lichttechnische eigenschappen van de oppervlakken (zie par. 8.1.7.). Ook kunnen resten van gebruikte reinigingsvloeistoffen etc. randen en strepen veroorzaken die de lichtsturing nadelig beïnvloeden. Over correcte reiniging van armaturen geven wij u graag gedetailleerd advies.

8.5 SPECIALE ARMATUREN EN MODIFICATIES

Speciale uitvoeringen met elektrische of mechanische aanpassingen, evenals speciale lakkleuren volgens RAL-kleuren, zijn na een haalbaarheidscontrole tegen meerprijs beschikbaar. Speciale armaturen ondergaan bij Regiolux dezelfde tests als standaard armaturen.

8.6 KEURMERK, BESCHERMINGSKLASSE EN MATE VAN BESCHERMING

Alle Regiolux-armaturen zijn gebouwd volgens de erkende regels van de technologie en elektrotechnisch 100% getest. De armaturen zijn standaard ontworpen voor 230 V, 50 Hz en een omgevingstemperatuur van 25 °C en voldoen aan de eisen van de Europese normen en richtlijnen waaronder de ENEC-bepalingen met betrekking tot de veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en energie-efficiëntie.

Regiolux innovaties - mis niets!