Netlife 280832963 | © metamorworks

NETLIFE FLEX

Technologia netlife obejmuje trzy rozwiązania o różnych zakresach działania służące do zarządzania światłem.
Dział usług zaawansowanych Regiolux służy pomocą na etapie dyskusji koncepcyjnych, wymiarowania, projektowania i uruchamiania automatyki oświetlenia. 
W formule BTO rozwiązania projektów mogą być realizowane z automatycznym wyznaczeniem pozycji.
 
Podręczniki zastosowania Serwis Regiolux
Shutterstock 1305024529 | © Composing: alexslb, Regiolux GmbH

Obszary

 • Konfigurowalne systemy komunikacji bezprzewodowej
  • Kompaktowe urządzenia
  • Możliwość komunikacji bezprzewodowej za pomocą zewnętrznego osprzętu
  • Sterowanie oprawami za pośrednictwem magistrali DALI
  • Więcej grup funkcjonalnych
    
 • Projektowanie przez klienta lub przez Regiolux
  • Proste lub średnie instalacje klient może bez problemu projektować we własnym zakresie
  • Żadna głębsza wiedza o DALI nie jest konieczna
  • W przypadku bardziej złożonych instalacji Regiolux służy pomocą
    
 • Prosty montaż
  • W przypadku opraw nadrzędnych netlife wymagane jest tylko przyłącze sieciowe
  • Osprzęt częściowo bez baterii lub tylko z przyłączem sieciowym
  • Bezprzewodowa komunikacja między urządzeniami, nie jest wymagane żadne okablowanie łączące
    
 • Dowolne funkcje i wiele ustawień
  • Szeroka paleta funkcji do wielu zastosowań
  • Funkcje można uaktywniać i modyfikować stosownie do potrzeb
  • Więcej możliwości niż w systemach easy
    
 • Proste uruchomienie za pomocą aplikacji
  • Klient może sam włączyć do eksploatacji swoją instalację
  • W przypadku bardziej złożonych instalacji Regiolux służy pomocą
    
 • Rozszerzone możliwości zdalnego sterowania w sieci
  • Możliwość podłączenia do centralnego systemu (np. BMS) za pomocą dodatkowego osprzętu
Rozwiązanie systemowe netlife
EASY
FLEX
PRO
  jeden obszar obszary jeden budynek, wiele lokalizacji
automatyka
Oprawy master, podsufitki,
Zewnętrzne sterowniki i czujniki
Oprawy master, podsufitki,
Zewnętrzne sterowniki i czujniki
Nadrzędny system automatyki budynkowej (BMS)
Konfigurowanie
Pilot/
aplikacja/DIP
Aplikacja Oprogramowanie do sterowania instalacją
Przełącznik
x    
Funkcja ściemniania
x x x
Wykrywanie ruchu
x x x
Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego
x x x
Światło orientacyjne, funkcja korytarza
x x x
Guided Light
x x x
Sceny i grupy
x x x
TW/HCL
x x x
Programator czasowy, kalendarz
  x x
Integracja z siecią
  x x
Predictive Maintenance – zdalne serwisowanie i diagnostyka
    x
Monitorowanie – gromadzenie, ewaluacja i monitorowanie danych instalacji
    x
Tracking – wiedzieć, co gdzie jest
    BTO
Indoor Navigation – znajdowanie drogi
    BTO
Heat Mapping
    BTO
Komfort
średni wysoki bardzo wysoki